Vastuullisuus

Kestävästi valmistettu

Kestävän ja vastuullisen toimintatavan integroiminen valmistuspalveluihin on keskeistä nykyajan ympäristötietoisessa liiketoimintaympäristössä.

Suomen Tekniikkapalvelu Oy toimii yhteistyössä känsainvälisen EcoVadis -yhtiön kanssa.

EcoVadis on perustettu vuonna 2007 ja se on kasvanut maailman suurimmaksi ja luotettavimmaksi yritysvastuuluokitusten toimittajaksi luoden maailmanlaajuisen verkoston, jossa on yli 130 000 yritystä.

Miten teemme prosesseistamme kestävämpiä?

Käytämme mahdollisimman paljon kierrätettyä tai kestävästi hankittua raaka-ainetta. Pidämme huolta siitä, että toimitusketjumme toimivat kestävästi ja arvojemme mukaan.

Optimoimme leikkaussuunnitelmat materiaalihukan minimointiin, hyödyntäen edistyneitä ohjelmistoja materiaalin tehokkaampaan käyttöön.

Uudenaikaiset koneet ja laitteet ovat energiatehokkaita. Käytämme myös kierrätysjärjestelmiä metallijätteelle.

Pintakäsittelyssä käytämme ainoastaan standardit täyttäviä ja ympäristön kannalta kestäviä maaleja ja aineita.

Hyvät kulkuyhteydet mahdollistavat sen, että logistiikka ja toimitusketjut aiheuttavat mahdollisimman vähän päästöjä. Suosimme paikallisia toimittajia ja kuljetusyhtiöitä.

Sitoutamme henkilökuntamme

Lisäksi edistämme yrityksen vastuullisuutta ja kestävyyttä kouluttamalla henkilökuntaa ympäristövastuullisuuden periaatteista ja käytännöistä sekä sitoutumalla jatkuvaan parantamiseen ja innovaatioihin prosesseissa ja tuotteissa, jotka edistävät ympäristön suojelua.

Näiden toimenpiteiden avulla yrityksemme ei ainoastaan vähennä omaa ympäristöjalanjälkeään, vaan myös osoittaa sitoutumistaan vastuullisuuteen ja kestävyyteen. Uskomme, että se luo suurta lisäarvoa asiakkaillemme sekä muille sidosryhmillemme.

Whistleblowing-palvelu

Pyrimme ylläpitämään avoimuuden ilmapiiriä ja korkeaa etiikkaa yhtiömme liiketoiminnassa. Pidämme arvossa turvallisuutta ja kaikkien liiketoimintaamme liittyvien tahojen kunnioitusta. Sinulla on tärkeä rooli menestymisessämme.

Whistleblowing-palvelumme on ennakkovaroitusjärjestelmä, jolla pyritään pienentämään riskejä. Se on tärkeä työkalu, jolla vaalitaan korkeaa etiikkaa ja säilytetään asiakkaan ja yleisön luottamus meihin.

Ota meihin yhteyttä!

Ammattitaitoinen tiimimme on valmis tarjoamaan teille parhaat mahdolliset ratkaisut.